Соопштенија

26 април 2023

Почуствувани земјотреси на територијата на Р.С.Македонија (26.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 26.04.2023 година регистрираше два земјотреси од кои првиот 120 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентралното подрачје Струмица, а вториот на 70 km југоисточно од Скопје и потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.


Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, првиот земјотресот се случи во 4 часот и 55 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.2 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала и беше почувствуван од населението во Струмица и околината, а вториот се случи во 6 часот и 32 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.0 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала и беше почувствуван од населението во Штип и околината.


25 април 2023

Почуствуван земјотрес Охрид (25.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 25.04.2023 година регистрираше земјотрес 141 km југозападно од Скопје, кој потекнува од пограничното епицентралното подрачје Преспа

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, првиот земјотресот се случи во 0 часот и 34 минути со Рихтерова локална магнитуда ML 3.8 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала и беше почувствуван од населението во Охрид и околината.


19 април 2023

Почувствуван земјотрес Штип (19.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 19.04.2023 година регистрираше земјотрес 74 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот се случи во 4 часот и 22 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.3 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


12 април 2023

Почуствуван земјотрес Штип  (12.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 12.04.2023 година регистрираше два земјотреса 70 km југоисточно од Скопје, кои потекнуваат од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.


Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресите се случија во 3 часот и 24 минути и 4 часот и 11 минути со соодветни Рихтерови локални магнитуди ML3.0 и ML2.1, и интензитети III-IV и II-III степени според Европската макросеизмичка скала. Земјотресите беа почувствувани од населението во Штип и околината.


31 март 2023

Почувствуван земјотрес 31.3.2023 Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 31.03.2023 година регистрираше земјотрес 65 km југоисточно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 11 часот и 31 минути со Рихтерова локална магнитуда ML1.9 и интензитет од II-III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


30 март 2023

Почуствуван земјотрес  30.03.2023 Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 30.03.2023 година регистрираше земјотрес 71 km источно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 16 часот и 21 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.5 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


29 март 2023

Почуствуван земјотрес 30.03.2023 Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 29.03.2023 година регистрираше земјотрес 72 km источно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи утринава во 2 часот и 41 минути со Рихтерова локална магнитуда ML3.0 и интензитет од IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


12 март 2023

Почувствуван земјотрес Гевгелија 12.03.2023

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 12.03.2023 година регистрираше земјотрес 123 km југоисточно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Гевгелија - Гуменџа.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 8 часот и 50 минути со Рихтерова локална магнитуда ML3.1 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Гевгелија, Валандово, Богданци, Неготино, Кавадарци и околината.


09 март 2023

Почуствуван земјотрес 09.03.2023 Битола Лерин 

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 09.03.2023 година регистрираше земјотрес 125 km југозападно од Скопје кој потекнува од епицентрално подрачје Битола-Лерин.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 21 часот и 59 минути со Рихтерова локална магнитуда ML3.3 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Битола и околината.


28 февруари 2023

Почуствуван земјотрес 28.02.2023 Р. Албанија

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вчера 28.02.2023 година регистрираше земјотрес 184 km југозападно од Скопје кој потекнува од соседна Република Албанија. 

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 18 часот и 43 минути со Рихтерова локална магнитуда ML4.1 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во западниот и северозападниот дел од Републиката. 


© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.