Прашалник за почувствуван земјотрес

Прашалник за почувствуван земјотрес
Ако спиевте, дали се пробудивте?
Набројте ги другите ефекти што ги забележавте во просториите
Опишете ја градбата во којашто го доживеавте земјотресот: Конструкција
Дали луѓето бегаа надвор?
Кои промени се појавија кај водите?

© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.