Соопштенија

26 април 2022

Почуствуван земјотрес Пехчево 25.04.2022

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 25.04.2022 година регистрираше земјотрес 120 km југоисточно од Скопје кој потекнува од пограничното епицентрално подрачје Пехчево-Кресна.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 18 часот и 31 минути со Рихтерова локална магнитуда ML4.2 и интензитет од IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Делчево Берово, Пехчево и околината


25 април 2022

Почуствуван земјотрес Пехчево 25.04.2022

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, утрово на 25.04.2022 година регистрираше земјотрес 115 km југоисточно од Скопје кој потекнува од епицентрално подрачје Пехчево-Кресна.
Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 06 часот и 36 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.8 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Делчево Берово, Пехчево.


22 април 2022

Почувствуван земјотрес Босна 22.04.2022

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва на 22.04.2022 година регистрираше земјотрес 296 km северозападно од Скопје кој потекнува од територијата на Република Босна и Херцеговина, 42 километри југоисточно од градот Мостар. Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 23 часот и 07 минути со Рихтерова локална магнитуда ML5.7, а беше почувствуван од граѓаните во Скопје, Гостивар, Тетово и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


08 април 2022

Почуствуван земјотрес Дебар 07.04.2022

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, ноќта на 07.04.2022 година регистрираше земјотрес 115 km југозападно од Скопје кој потекнува од епицентрално подрачје Дебар.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 23 часот и 49 минути со Рихтерова локална магнитуда ML3.1 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Ресен, Дебар и околината.


01 февруари 2022

Почувствуван земјотрес Охрид 01.02.2022


Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, утрово на 01.02.2022 година регистрираше земјотрес 100 km јужно од Скопје кој потекнува од епицентрално подрачје Пештани-Охрид-Струга.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 03 часот и 22 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.6 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Охрид, Струга, Ресен и околината.


31 јануари 2022

Почувствуван земјотрес Охрид 31.01.2022

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва 31.01.2022 година регистрираше земјотреси 100 km јужно од Скопје кои потекнуваат од епицентрално подрачје Пештани-Охрид-Струга.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата два беа почувствувани: првиот земјотрес во 21 часот и 7 минути со локална Рихтерова магнитуда ML2.5 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала и вториот во 21 часот и 26 минути со локална Рихтерова магнитуда ML2.6. и интензитет од III-IV степени според истата скала. Земјотресите беа почувствувани од населението во Охрид, Струга, Ресен и околината.


12 јануари 2022

Почувствуван земјотрес Скопје 12.01.2022

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес, 12.1.2022 година, регистрира земјотрес чии епицентар припаѓа на скопското епицентрално подрачје.

 Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 9 часот и 9 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2,6 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Скопје и околината.


12 јануари 2022

Почувствуван земјотрес Битола 12.01.2021

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денеска 12.01.2022 година повторно регистрираше серија на земјотреси од пограничното епицентрално подрачје Битола – Лерин. Епицентрите се наоѓаат 120 km јужно од Скопје во соседна Република Грција.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата најсилно беше почувствуван земјотресот во 04 часот и 01 минути, со локална Рихтерова магнитуда ML3.7 и интензитет од IV степени според Европската макросеизмичка скала, од населението во градот Битола и околината.


11 јануари 2022

Почувствувани серија земјотреси Битола 11.01.2022 (01:52)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес, 11.1.2022 година, повторно регистрира серија на земјотреси од кои два беа почувствувани со епицентри кои се наоѓаат на околу 120km јужно од Скопје во соседна Грција во околината на Лерин. Првиот земјотрес кој се случи во 1 часот и 52 минути беше со Рихтерова магнитуда ML4.4, а беше најсилно почувствуван од населението во југозападниот дел на државата и тоа со интензитет од IV степени според Европската макросеизмичка скала.

Вториот почувствуван земјотрес беше во 7 часот и 33 минути со Рихтерова магнитуда ML3.0 а беше почувствуван од населението во југозападниот дел на Републиката со интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала.


11 јануари 2022

Почувствуван земјотрес Битола 11.01.2022 (16:14)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 11.01.2022 година регистрира земјотрес чиj епицентар се наоѓа 120 km јужно од Скопје во соседна Република Грција во пограничното епицентрално подрачје Битола – Лерин.

Земјотресот се случи во 16 часот и 14 минути, со локална Рихтерова магнитуда ML4,5. Според досегашните податоци, земјотресот е најсилно почуствуван во градот Битола и околината со интензитет од V степени според Европската макросеизмичка скала.


© 2023. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.