Соопштенија

08 јули 2023

ПОЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 08.07.2023г. Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 08.07.2023 година во 06 часот и 13 минути и 08 часот и 24 минути регистрираше два земјотреси чии епицентри се наоѓаат 68 km југоисточно од Скопје, кои потекнуваат од епицентралното подрачје Штип, со Рихтерова локална магнитуда ML1.9 и ML2.3.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресите се почувствувани од населението во Штип и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


22 јуни 2023

ПOЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 22.06.2023 Делчево - Берово

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 22.06.2023 година во 09 часот и 53 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 113 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентралното подрачје Делчево-Берово, со Рихтерова локална магнитуда ML 2.7.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван од населението во Берово и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала


07 јуни 2023

ПОЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 07.06.2023 источен дел на Р.С.Македонија

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес на 7.6.2023 година во 14 часот и 26 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 280 km источно од Скопје, Република Бугарија и е со Рихтерова локална магнитуда ML4.6.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во источниот дел на Републиката, и тоа од населението во подрачјето на Пехчево и Берово, со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


31 мај 2023

ПОЧУВСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 31.05.2023 Охрид

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 31.05.2023 година регистрираше земјотрес 89 km југозападно од Скопје, кој потекнува од епицентрално подрачје Охрид-Струга.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот се случи во 10 часот и 14 минути со Рихтерова локална магнитуда ML3.1, а беше почувствуван од населението во Охрид и околината со интензитет од IV степени според Европската макросеизмичка скала и од населението во Ресен, Струга, Вевчани и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


04 мај 2023

ПOЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 04.05.2023 Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 04.05.2023 година регистрираше земјотрес 75 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентрално подрачје Св. Николе-Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот се случи во 13 часот и 08 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.5 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


26 април 2023

Почуствувани земјотреси на територијата на Р.С.Македонија (26.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 26.04.2023 година регистрираше два земјотреси од кои првиот 120 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентралното подрачје Струмица, а вториот на 70 km југоисточно од Скопје и потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.


Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, првиот земјотресот се случи во 4 часот и 55 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.2 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала и беше почувствуван од населението во Струмица и околината, а вториот се случи во 6 часот и 32 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.0 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала и беше почувствуван од населението во Штип и околината.


25 април 2023

Почуствуван земјотрес Охрид (25.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 25.04.2023 година регистрираше земјотрес 141 km југозападно од Скопје, кој потекнува од пограничното епицентралното подрачје Преспа

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, првиот земјотресот се случи во 0 часот и 34 минути со Рихтерова локална магнитуда ML 3.8 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала и беше почувствуван од населението во Охрид и околината.


19 април 2023

Почувствуван земјотрес Штип (19.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 19.04.2023 година регистрираше земјотрес 74 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот се случи во 4 часот и 22 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.3 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


12 април 2023

Почуствуван земјотрес Штип  (12.04.2023)

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, рано утринава 12.04.2023 година регистрираше два земјотреса 70 km југоисточно од Скопје, кои потекнуваат од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.


Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресите се случија во 3 часот и 24 минути и 4 часот и 11 минути со соодветни Рихтерови локални магнитуди ML3.0 и ML2.1, и интензитети III-IV и II-III степени според Европската макросеизмичка скала. Земјотресите беа почувствувани од населението во Штип и околината.


31 март 2023

Почувствуван земјотрес 31.3.2023 Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 31.03.2023 година регистрираше земјотрес 65 km југоисточно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Св. Николе - Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 11 часот и 31 минути со Рихтерова локална магнитуда ML1.9 и интензитет од II-III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.