Соопштенија

09 февруари 2023

Почуствуван земјотрес 09.02.2023г., Р.Грција

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 09.02.2023 година регистрираше земјотрес 165 km југозападно од Скопје кој потекнува од епицентрално подрачје во соседна Р.Грција.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 18 часот и 47 минути со Рихтерова локална магнитуда ML3.4 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Битола и околината.


15 јануари 2023

Почувствуван земјотрес 15.01.2023 Тирана

 

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје вечерва, 15 јануари 2023 година, во 22 часот и 37 минути, регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 20 километри североисточно од Тирана, во соседна Република Албанија, односно 130 km југозападно од Скопје.
Земјотресот е со локална Рихтерова магнитуда ML4.8. Според досегашните информации со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван од населението на нашата Република, особено:
- во западните делови, во градовите Дебар, Гостивар, Тетово и околината со интензитет од III до IV степени според Европската макросеизмичка скала,
- во северните делови, во градовите, Скопје, Велес и околината со интензитет од III степени,
- во југозападните делови, Охрид, Ресен, Битола и околината со интензитет од II - III степени според истата скала.

 


12 јануари 2023

Почуствуван земјотрес 12.01.2023 Радовиш

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва, 12.01.2023 година регистрираше земјотрес кој потекнува од епицентралното подрачје Радовиш.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 23 часот и 03 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.7 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала. Земјотресот беше почувствуван од населението во Радовиш и околината.


06 јануари 2023

Почуствуван земјотрес 06.01.2023 Скопје

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес, 06.1.2023 година, регистрира земјотрес чии епицентар припаѓа на скопското епицентрално подрачје.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресотсе случи во 16 часот и 51 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2,8 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Скопје и околината.


19 октомври 2022

Почуствуван земјотрес 19.10.2022 Скопје

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија,со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва, 19.10.2022 година регистрираше земјотрес кој потекнува одепицентралното подрачје Скопје.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијатаземјотресот се случи во 23 часот и 06 минути со Рихтерова локалнамагнитуда M L 2.7 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала. Земјотресот беше почувствуван од населението во Скопје и околината.


14 октомври 2022

Почуствуван земјотрес 13.10.2022 Гевгелија

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија,со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес, 13.10.2022 година регистрираше земјотрес 135 km југо-источно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Гевгелија -Гуменџа.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијатаземјотресот се случи во 23 часот и 56 минути со Рихтерова локалнамагнитуда M L 2.0 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала. Земјотресот беше почувствуван од населението во Богданци, Гевгелија и околината.


07 октомври 2022

Почуствуван земјотрес 07.10.2022 Валандово

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија,со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 07.10.2022 година регистрираше земјотрес 132 km југоисточно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Валандово.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијатаземјотресот се случи во 14 часот и 19 минути со Рихтерова локалнамагнитуда M L 3.1 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Богданци,Струмица, Валандово и околината


24 август 2022

Почуствуван земјотрес 24.08.2022 Пехчево

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, утринава 24.08.2022 година регистрираше земјотрес 115 km источно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Пехчево.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 7 часот и 34 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.9 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, Земјотресот беше почувствуван од населението во Пехчево, Берово и околината.


23 август 2022

Почуствуван земјотрес 23.08.2022 Охрид

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 23.08.2022 година регистрираше земјотрес 98 km југозападно од Скопје кој потекнува од епицентралното подрачје Охрид.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресот се случи во 9 часот и 4 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.1 и интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Охрид и околината.


31 јули 2022

Почуствуван земјотрес 31.07.2022 Скопје

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, со станици во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес, 31.07.2022 година, регистрира земјотрес чии епицентар се наоѓа 26 километри североисточно од Скопје во соседна Република Косово.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата земјотресотсе случи во 8 часот и 28 минути со Рихтерова локална магнитуда M L 2,8 иинтензитет од II-III степени според Европската макросеизмичка скала, а бешепочувствуван од населението во Скопје и околината.


© 2023. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.