Соопштенија

22 ноември 2023

ПОЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 22.11.2023г.  БИТОЛА

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес на 22.11.2023 година во 16 часот и 43 минути и 18 часот и 20 минути, регистрираше два земјотреси чии епицентри се наоѓаат 108 km југозападно од Скопје, во епицентралното подрачје Битола, со Рихтерови локални магнитуди ML2.5 и ML2.2 соодветно.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресите се почувствувани во југозападниот дел, и тоа од населението во околината на градовите Ресен и Битола, со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


08 ноември 2023

ПОЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС ДЕМИР КАПИЈА 08.11.2023г. 

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија,на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија,одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиотфакултет во Скопје, денес на 8.11.2023 година во 18 часот и 16 минутирегистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 107 km југоисточно одСкопје, во епицентралното подрачје Демир Капија, со Рихтерова локалнамагнитуда M L 3.2.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата,земјотресот е почувствуван во југоисточниот дел, и тоа од населението вооколината на Демир Капија, со интензитет од III степени според Европскатамакросеизмичка скала.


18 октомври 2023

ПОЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС ТЕТОВО 18.10.2023г.

Земјотресот кој се случи утринава, на 18.10.2023 година во 10 часот и 24 минути, е со епицентар кој се наоѓа 35 km западно од Скопје и потекнува од епицентралното подрачје Тетово-Гостивар а е со Рихтерова локална магнитуда ML3.3. Тој беше регистриран на телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван од населението во регионот Тетово-Гостивар со интензитет од IV степени според Европската макросеизмичка скала.


13 септември 2023

Почувствуван земјотрес Битола 13.09.2023

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 13.09.2023 година во 18 часот и 18 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 115 km јужно од Скопје, кој потекнува од епицентралното подрачје Битола-Лерин, со Рихтерова локална магнитуда ML2.6.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван од населението во Битола и околината со интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала.


11 септември 2023

11 СЕПТЕМВРИ 2016 - 7 ГОДИНИ ОД СЛУЧУВАЊЕТО НА СКОПСКИОТ ЗЕМЈОТРЕС 

На 11 септември 2016 година, пред точно 7 години, во Скопје започна серија на тектонски земјотреси.

Првиот земјотрес од оваа серија се случи утрото во 06 часот и 58 минути со локална Рихтерова магнитуда МL3.9 и интензитет I0=VI степени според Европската Макросеизмичка Скала (ЕМЅ-1998). Главниот земјотрес од серијата беше регистриран од апаратите во сеизмолошката опсерваторија и сеизмолошките станици ширум нашата земја во 15 часот и 10 минути, со магнитуда ML5.3, интензитет I0=VII ЕМЅ-1998 степени и хипоцентрална длабочина h=3.7 km. Земјотресот припаѓа на Скопското епицентрално подрачје, со епицентар во Скопската котлина, односно на неколку километри источно од центарот на градот Скопје.

Најголем дел од земјотресите кои припаѓаат на оваа серија, се предизвикани од сеизмичката активност на Скопско-Ќустендилскиот расед кој поминува низ Скопската котлина, додека извесен број од земјотресите имаат епицентри кои мигрираат кон останатите раседи од Скопското епицентрално подрачје.

Оваа серија на земјотреси предизвика паника кај жителите на Скопје и околните села. Дел од градбите претрпеа и материјални штети, притоа незајакнатите градби од камен и тула имаа од средни до значајни, а во некои случаи и многу големи оштетувања. Зајакнатите градби од камени тула претрпеа лесни до среднни оштетувања, додека армиранобетонските рамковни градби имаа занемарливи до лесни оштетувања.


08 јули 2023

ПОЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 08.07.2023г. Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 08.07.2023 година во 06 часот и 13 минути и 08 часот и 24 минути регистрираше два земјотреси чии епицентри се наоѓаат 68 km југоисточно од Скопје, кои потекнуваат од епицентралното подрачје Штип, со Рихтерова локална магнитуда ML1.9 и ML2.3.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресите се почувствувани од населението во Штип и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


22 јуни 2023

ПOЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 22.06.2023 Делчево - Берово

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 22.06.2023 година во 09 часот и 53 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 113 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентралното подрачје Делчево-Берово, со Рихтерова локална магнитуда ML 2.7.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван од населението во Берово и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала


07 јуни 2023

ПОЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 07.06.2023 источен дел на Р.С.Македонија

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес на 7.6.2023 година во 14 часот и 26 минути регистрираше земјотрес чиј епицентар се наоѓа 280 km источно од Скопје, Република Бугарија и е со Рихтерова локална магнитуда ML4.6.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во источниот дел на Републиката, и тоа од населението во подрачјето на Пехчево и Берово, со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


31 мај 2023

ПОЧУВСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 31.05.2023 Охрид

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 31.05.2023 година регистрираше земјотрес 89 km југозападно од Скопје, кој потекнува од епицентрално подрачје Охрид-Струга.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот се случи во 10 часот и 14 минути со Рихтерова локална магнитуда ML3.1, а беше почувствуван од населението во Охрид и околината со интензитет од IV степени според Европската макросеизмичка скала и од населението во Ресен, Струга, Вевчани и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.


04 мај 2023

ПOЧУСТВУВАН ЗЕМЈОТРЕС 04.05.2023 Штип

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Северна Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денес 04.05.2023 година регистрираше земјотрес 75 km југоисточно од Скопје, кој потекнува од епицентрално подрачје Св. Николе-Штип.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот се случи во 13 часот и 08 минути со Рихтерова локална магнитуда ML2.5 и интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала, а беше почувствуван од населението во Штип и околината.


© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.