Поранешни раководители

Поранешни раководители

Име и презиме, највисока академска титула

Највисоко звање

Време на раководење

Гиго Милески, доктор на географски науки

редовен професор

1.11.1956.-28.2.1961.

Драган Хаџиевски, доктор на физички науки

редовен професор

1.3.1961.-5.7.1988

Лазо Пекевски, доктор на физички науки

научен советник

во разни периоди од 6.7.1988. до 14.9.2011.

Љубе Миленковски, доктор на географски науки

вонреден професор

1.10.1989.-8.7.1993.

Љупчо Јордановски, доктор на науки по градежништво, специјалност земјотресно инженерство

научен советник

во разни периоди од 9.7.1993. до 14.10.2009. 

Вера Чејковска, доктор на физички науки виш научен соработник 15.09.2011-1.07.2016

 


© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.