Tuesday, April 07, 2020
 • Announcement 1

  Museum of the City of Skopje

  The Seismological Observatory of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in Skopje contributed in the exhibition,

 • Announcement 2

  Title

  Description,

 • Announcement 3

  Title

  Description,

 • 1

  

ukim logo

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY

FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS

SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA

PMF Logo Color

СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА

Ул. Мариовска 3 бр. 65,

населба Кисела Вода, Скопје,

п. фах 422, 1000 Скопје

znak_obicen

SEISMOLOGICAL OBSERVATORY

Mariovska 3 str. No. 65,

Municipality of Kisela Voda, Skopje,

P.O. Box 422, 1000 Skopje,

Тел. / Факс, Phone / Fax:++ 389 2 2733 001

­ Моб. тел. / Mob. phone:++ 389 71 248 976

E-пошта / E-mail: seismobsko@yahoo.com

Веб-стр. / Web-site: seismobsko.pmf.ukim.edu.mk

 

                                                                                                          Бр. 1-2018

И  З  В  Е  С Т У В А Њ Е

за почувствуван земјотрес

Скопје, 1.1.2018 год.

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија, со станици во Скопје, Штип, Валандово, Охрид и Пехчево, одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва на 1.1.2018 год. регистрирше серија на земјотреси чии епицентри се наоѓаат на 145 km југоисточно од Скопје и потекнуваат од дојранското епицентрално подрачје. Најсилните четири земјотреси беа почувствувани од населението во југоисточниот дел на Република Македонија, и тоа земјотресот во:

 •   23 часот и 13 минути беше со Рихтерова магнитуда од 3.7 и беше почувствуван во Дојран со интензитет од IV степени според Европската Макросеизмичка Скала, а во Гевгелија, Валандово и Стумица со интензитет од III степени според истата скала;

Додека следните земјотреси во:

- 23 часот и 16 минути со Рихтерова магнитуда од 3.3;

- 23 часот и 19 минути со Рихтерова магнитуда од 2.9;

- и на 2.1.2017 година во 00 часот и 0 минути со Рихтерова магнитуда од 3.1;

беа почувствувани во југоисточниот дел на Републиката со иинтензитет од III степени според истата скала.

Сеизмолошка опсерваторија

при Природно-математичкиот факултет во Скопје